Behandelingen – Botankers

Behandelingen – Botankers

 

 

De laatste jaren wordt er meer en meer gebruik gemaakt van botankers,die tijdelijk in het kaaksbeen worden geschroefd, en daarna gebruikt worden om de krachten, die nodig zijn om tanden te verplaatsen, op te vangen. Nadien worden deze schroefjes terug verwijderd.

Sommige systemen worden door de kaakchirurg geplaatst, maar de eenvoudige schroefjes kunnen door de orthodontist zelf worden aangebracht.

In dit geval werd gebruik gemaakt van een “TAD” of “temporary anchorage device”.TAD’s zijn kleine schroefjes, meestal vervaardigd uit Titanium, die ,onder een lichte lokale verdoving in het kaaksbeen worden geschroefd.Deze schroefjes worden dan als verankeringspunt gebruikt, om bepaalde tanden of tandgroepen te verplaatsen, zonder dat de andere tanden belast worden, en ongewenste verplaatsingen zouden ondergaan. Na gebruik worden de schroefjes terug verwijderd, en dit kan meestal zelfs zonder verdoving gebeuren.

Het onderstaande voorbeeld toont een jonge patiënt, die door omstandigheden een tand in de onderkaak verloor .

Om te vermijden dat de ruimte openbleef, en later met een implantaat zou moeten worden hersteld, werd er een schroefje geplaatst, en met behulp van veertjes werden de kiezen naar voor geschoven.

De ruimte ging helemaal terug dicht, zonder dat de andere tanden door de reactiekrachten scheef werden getrokken.

(Behandelaar: Johan Aerts)

Onlangs werd een jonge vrouwelijke patiënte afbehandeld ,waarvan de bovensten snijtanden erg ver naar  voor stonden, en bovendien onregelmatig.

Er werd een verhemelte-implantaat geplaatst, en de kiezen werden naar achter geduwd om plaats te winnen.

Nadien werden de voorste tanden naar achter verplaatst, en zo werden de openingen tussen de kiezen opnieuw gesloten.Op deze manier konden de snijtanden voldoende naar achter worden gebracht, zonder goede tanden te verwijderen. Vaak wordt voor dit soort behandelingen ook een buitenbeugel gebruikt, om de kiezen te verplaatsen, maar een verhemelteschroef is veel gemakkelijker voor de patiënt. Deze techniek kan echter niet altijd worden toegepast. Soms is het toch beter om aan de zijkant tanden te verwijderen

(Behandelaar: J.Aerts)

Deze volwassen patiënte stoorde zich aan haar onregelmatige tandstand.  Ze had flink wat plaatsgebrek, de bovenste tandenboog was erg smal en bovendien waren er vroeger links tanden verwijderd, waardoor het middelpunt van haar tanden niet meer in het midden van de mond stond.

Daarom werden eerst en vooral rechts ook tanden verwijderd  boven en  onder. Om de snijtanden zoveel mogelijk terug naar rechts te bewegen werden een paar Titanium schroefje in de kaak geplaatst,waarmee de tanden beter naar één zijde konden worden bewogen. We noemen dit een TAD (temporary anchorage device) .Dit is een vrij eenvoudige procedure, die door de orthodontist zelf kan worden uitgevoerd, ofwel door een kaakchirurg wordt gedaan.

De tandbogen werden uitgelijnd, de openingen terug gesloten en aan het einde van de behandeling stonden de middelpunten weer mooi in het midden van de mond.

De behandeling nam ongeveer anderhalf jaar in beslag .De laatste foto’s werden 6 jaar later genomen .Het resultaat bleef stabiel ,de tanden gingen niet opnieuw verschuiven.

(Ortho: Johan Aerts)

Zelfs als er veel te weinig ruimte is om alle tanden mooi in de rij te plaatsen kunnen we in sommige gevallen toch een mooi resultaat bekomen zonder goede tanden te moeten laten trekken. Bij deze patiënt werden de kiezen naar achter verplaatst d.m.v. botankers .Daarna konden de hoektanden netjes naar beneden worden verplaatst.

Behandelaar: Johan Aerts, 2017
15f9m8dE-1521373942-7f9bd00c754087115094b951cbeb8eb7