Behandelingen – Diepe Beet

Behandelingen – Diepe Beet

We spreken van een diepe beet als de voorste tanden ver over elkaar  bijten. In sommige gevallen bijten de ondersnijtanden in het verhemelte en dit kan op termijn tot onherstelbare schade leiden.

Ingeval van een skelettale diepe beet onstaat het probleem omdat de boven- en onderkaak te weinig in verticale richting ontwikkelen. Deze patiënten hebben meestal ook sterke kauwspieren, en hierdoor kan, na correctie, de diepe beet weer opnieuw ontstaan. Ingeval van een diepe beet staat de onderkaak ook meestal wat naar achter, en vaak zijn de snijtanden te ver uitgegroeid.

Tijdens de orthodontische behandeling proberen we deze tanden opnieuw het bot in de drukken, zodat de beet opent.

(Behandelaar: J.Aerts)

Bij de volgende patiënte was de beet verzakt door verlies van een aantal kiezen in de onderkaak. Ze beet met haar ondertanden volledig in het verhemelte, en de tandarts had onvoldoende ruimte om het probleem op te lossen met een prothese.

In een eerste stap werd de onderkaak chirurgisch naar onder gekanteld ,zodat de verticale verhoudingen terug klopten. Vervolgens werden de tanden mooi op elkaar aangepast met blokjes, en daarna werd een nieuwe prothese gemaakt in de onderkaak. In de bovenaak werd rechts een ontbrekende tand vervangen door een implantaat. Het weke delen profiel wijzigde omdat de patiënte nu minder diep toebijt, en de kin bijgevolg minder ver naar voor komt.

(Behandelaar: J. Aerts – Dr. Politis – Genk)