Behandelingen – Dwergtanden

Behandelingen – Dwergtanden

Bij ongeveer 5 % van de mensen zijn er bepaalde  tanden aangeboren afwezig. De melktanden vallen niet of pas veel later uit, of er zijn spleetjes in het gebit. Meestal betreft het de kleine snijtanden boven ,of de voorkiezen onder.

Bij de volgende patiënte ontbraken 2 snijtanden  én 2 kiezen in de bovenkaak. Bovendien had ze een diepe beet ,waardoor haar ondersnijtanden het verhemelte raakten.

De tanden werden aangesloten, en de diepe beet gecorrigeerd. Tijdens de behandeling brak ze haar middelste snijtanden. Dit werd door de tandarts hersteld, en ook de scherpe hoektanden, die nu vooraan in de mond stonden werden “omgebouwd”. Als ze wat ouder is kunnen de tanden hersteld worden met gekleefde porceleinschelpjes, waardoor de esthetiek nog verbetert.

(Behandelaar : J. Aerts + verwijzende tandarts )

Titel

Ook kan slechts 1 snijtand afwezig zijn. Vaak zal dan de andere snijtand ook worden verwijderd om de symmetrie te herstellen, en het middelpunt in het midden te houden.

Bij de volgende patiënte werden de kiezen naar voor verplaatst met behulp van een IAM. Dit apparaat wordt bevestigd op een Titanium -schroef, die vooraf in het verhemelte wordt geplaatst. Deze techniek om tanden voor-of achterwaarts te verplaatsen is in 2003 ontwikkeld door J. Aerts en Prof. Vande Vannet van de Vrije Univ. Brussel.

(Behandelaar: J.Aerts)

Soms kunnen de snijtanden veel te klein zijn. In die gevallen kan er wat meer ruimte gemaakt worden. Na de orthodontische behandeling is het voor de tandarts perfect mogelijk om de kleine tandjes op te bouwen tot een normale grootte. Dit kan met zeer hoogwaardige kunststoffen ,die jarenlang meegaan, ofwel met gekleefde porceleinen schelpjes, die zeer natuurlijk ogen.

(Behandelaar: J.Aerts  + verwijzende tandarts.)

Vaak is het resultaat van een behandeling niet de verdienste van de orthodontist alleen, maar  van de gezamenlijke inspanning van specialist en verwijzende tandarts .

De volgende patiënte stoorde zich aan de spleetjes tussen haar voorste tanden. Ze werd reeds vanaf jonge leeftijd opgevolgd, maar de behandeling startte pas na het wisselen van al haar melktanden.

Orthodontisch was het mogelijk om alle ruimtes tussen de tanden te sluiten, maar omdat haar snijtanden erg klein waren, zou het resultaat esthetisch niet geslaagd zijn.Daarom werd beslist de middenste tanden aan te sluiten, maar ter hoogte van de kleine snijtanden wat ruimte te laten.

Nadat de blokjes waren verwijderd, werden deze tanden door de tandarts wat verbreed met een kleeftechniek. Dit gebeurde zodanig goed, dat het absoluut onmogelijk is om nog te zien dat er aan deze tanden werd gewerkt.

De vorm, zowel als de kleur van de opbouwen is perfect, en het resultaat is een mooi aangesloten gebit, met goed geproportioneerde tanden.

(Behandelaar: Johan Aerts + verwijzende tandarts)

Deze jonge patiënte stoorde zich flink aan de grote spleet tussen haar voorste tanden. Dit probleem werd veroorzaakt door een aangeboren afwezigheid van 2 snijtanden waardoor er teveel ruimte was.

Er moest eerst nog een tijdje gewacht worden op het uitkomen van haar definitieve tanden. Dan werd gestart met een orthodontische behandeling waarbij alle ruimtes werden gesloten. Hierbij gaan de snijtanden neiging hebben om naar achter te kantelen, en dit moest hier absoluut vermeden worden, omdat haar bovenste tanden dan achter de onderste snijtanden zouden komen. In deze gevallen wordt er vaak gebruik gemaakt van hulpmiddelen ,zoals botschroefjes, om de kiezen naar voor te bewegen, maar in dit geval werd er enkel met klassieke apparatuur gewerkt, en werden de tanden één voor één aangesloten, en alles werd met behulp van elastiekjes in goede banen geleid.

Nadat de blokjes waren verwijderd, werden de hoektanden, die nu vooraan in de mond stonden, door haar tandarts omgebouwd tot snijtanden, en de iets donkere kleur werd ook aangepast. Dit resulteerde in een esthetisch zeer bevredigend resultaat Enkel het middelpunt kwam niet helemaal correct te staan, maar dit stoorde hoegenaamd niet.

Een andere mogelijkheid zou zijn om de ruimtes van de ontbrekende tanden te openen zodat er later 2 implantaten konden worden geplaatst, maar als het jonge patiënten betreft,dan betekent dit dat ze nog een 60-tal jaren met implantaten verder door het leven moeten, en dit proberen we, als het mogelijk is, te vermijden.

Behandelaar: J. Aerts (ortho) – Tandarts G.  uit M. (Nl)

Deze jonge mannelijke patiënt stoorde zich aan de spleetjes tussen zijn tanden. De tanden waren erg klein, en bovendien erg kort, waardoor er veel tandvlees zichtbaar was.

In een eerste stap werden de ruimtes tussen de tanden orthodontisch gecorrigeerd, niet helemaal gesloten. Zo bleef er voldoende ruimte voor de tandarts om de tandkronen te vergroten d.m.v. composiet facetten. Ook werd het tandvlees wat naar boven verplaatst door de parodontoloog . Zo kregen de tanden een goede vorm en was het tandvlees minder zichtbaar, hetgeen resulteerde in een prettige glimlach.

(Orthodontie: J. Aerts – Cosmetische tandheelkunde: K. Reekmans. -Parodontologie: E.Thevissen. 2015)