Behandelingen – Plaatsgebrek

Behandelingen – Plaatsgebrek

Als de tanden onvoldoende ruimte hebben, resulteert dit in een onregelmatige tandstand. Dit is onesthetisch en soms wordt de mondhygiëne bemoeilijkt. Als er veel plaatsgebrek is moeten er soms tanden verwijderd worden om ruimte te maken.

Deze patiënt had een fors plaatsgebrek, en bovendien stonden de bovenste snijtanden een flink eind naar voor. Er werden 4 tanden verwijderd, één aan elke kant boven en onder, vervolgens werden blokjes geplaatst. Tegelijk droeg hij nog enkele maanden een bijkomende beugel om de kaakpositie te corrigeren.

De behandeling eindigde met een mooie regelmatige tandstand, en een goed passend gebit. De mondhygiëne was ook sterk verbeterd

(Behandelaar: J.Aerts)

Een 13-jarige jongedame kwam voor een advies, in verband met haar uitstekende hoektanden.Ze had een zeer goed verzorgd gebit, maar er was veel te weinig ruimte, waardoor haar hoektanden naar buiten waren gegroeid. Soms worden in zulke situaties tanden verwijderd  achteraan in de mond om vooraan plaats te maken, zoals in het vorige voorbeeld,  maar in dit geval leek dit niet nodig.

Er werden blokjes geplaatst boven en onder, en met kleine elastiekjes werd ervoor gezorgd dat de kiezen mooi op elkaar pasten.

De behandeling werd beëindigd na 17 zittijden.

(Behandelaar: Johan Aerts )