Behandelingen – Vooruitstaande tanden

Behandelingen – Vooruitstaande tanden

Soms wordt een behandeling in 2 stappen uitgevoerd.Dit noemen we een 2-fasenbehandeling.

In het geval van deze jonge patiënt  werd de behandeling al vrij vroeg gestart, omdat zijn tanden ver vooruit stonden, en hij ermee geplaagd werd.

In een eerste fase werd de boven- en onderkaak terug goed op elkaar gepast .Dit gebeurde met een activator. Het is een uitneembare beugel, die de hele dag gedragen wordt. De beugel zelf valt niet erg op, maar neemt nogal wat plaats in de mond in. daarom moet de patiënt ermee leren praten en slikken, en deze gewenning duurt toch wel een aantal dagen.  Na deze eerste fase stonden de voorste tanden helemaal op elkaar, en stond de onderkaak eigenlijk een beetje te ver naar voor, maar dit herstelde zich vanzelf.

Na het uitkomen van alle definitieve tanden werd afgewerkt met blokjes, en kon een goed passend gebit, met mooi uitgelijnde tandbogen worden bereikt.De hele behandeling nam ongeveer 20 maanden in beslag, de onderbreking tussen eerste en tweede fase niet meegerekend

(Behandelaar: Johan Aerts)

Deze 11-jarige patiënt had een grote voorbeet van 12,5 mm. Bij het toebijten beet hij in zijn verhemelte.Het grootste probleem was dat de bovensnijtanden sterk uitgegroeid waren , en daarom ver onder de bovenlip uitstaken.

In een eerste fase werden de snijtanden opnieuw het bot ingedrukt. Hiervoor werden 2 titatiumschroefjes in de kaak geplaatst, en daarmee konden de tanden worden “geïntrudeerd”. Daarna werd een beugel – een twin block- geplaatst ,om de boven- en de onderkaak opnieuw goed op elkaar te laten passen.

In een laatste fase werden op alle tanden blokjes gekleefd ,en werden de tandbogen mooi uitgelijnd en aangesloten. De tanden werden op deze manier terug onder de bovenlip geplaatst ,en de patiënt kon nadien de mond weer normaal sluiten.

Deze behandeling was naar mijn inzicht de grens van wat orthodontisch te corrigeren was. Een alternatief ware een orthodontisch-chirurgische behandeling geweest, maar dit kon op deze manier worden omzeild.

(Behandelaar: Johan Aerts, 2013)