Orthodontie

Een orthodontist is een tandarts, die, na de vijfjarige opleiding tot algemeen tandheelkundige, nog een vier jaar durende specialisatie volgde in de « dentofaciale orthopedie. » Deze opleiding gebeurt aan een universiteit,en is in principe full time.

Sinds 2002 is  de titel van tandarts-specialist in de orthodontie wettelijk erkend. In onze buurlanden gebeurde dit reeds ongeveer 50 jaar geleden. Enkel tandartsen ,die de bijkomende opleiding hebben gevolgd, en  exclusief de orthodontie beoefenen, kunnen erkend worden. Op dit moment zijn er ongeveer 300 specialisten in België erkend. Elke tandarts mag  orthodontische  behandelingen uitvoeren ,zonder hiervoor een bijkomende opleiding te hebben gevolgd. Hij mag echter niet de titel van orthodontist voeren.

De opleiding tot specialist bestaat uit verschillende onderdelen:
Eerst en vooral zijn er de theoretische lessen, over alle aspecten van de anatomie, de groei en ontwikkeling van de kaken en het gebit, de ontwikkeling van gebitsafwijkingen, onderzoek en diagnostiek, radiologie en medische beeldvorming,de diverse behandelingsmogelijkheden en gebruikte apparatuur, psychologie,literatuurstudie,  praktijkvoering, informatica en wetgeving. Gedurende de gehele studieduur moet de assistent in opleiding ook een belangrijk aantal patiënten zelf behandelen,  onder begeleiding van ervaren instructeurs.
Aan het einde van de vier jaar moet elke assistent minimaal 20 afbehandelde patiënten met uiteenlopende gebitsafwijkingen voorstellen, die door een paneel van experts  worden beoordeeld.
Bovendien moeten ze gedurende hun opleiding onderzoek uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek worden in een internationaal vaktijdschrift gepubliceerd. Aan sommige universiteiten moet er  bovendien een eindwerk worden gemaakt. De totale opleiding neemt minimaal 4500 uren in beslag, en hierbij is  eigen werk en studie niet inbegrepen.

Wat Is Orthodontie

Orthodontie is een specialisme van de tandheelkunde, dat zich met de studie, het begeleiden en het behandelen van afwijkingen van groei van de kaken en de gebitsontwikkeling.

De moderne orthodontie is bijna 2 eeuwen oud, maar de grote doorbraak is slechts van de laatste 20 tot 30 jaar. Dit komt door de ontwikkeling van moderne technieken, waardoor de behandelingsresultaten spectaculair verbeterden, maar ook ,en vooral door de aandacht die men aan zijn gebit besteedt. Iedereen wil een mooi en goed functionerend gebit, dat gezond is, en blijft tot op hoge leeftijd. Het corrigeren van  een afwijkende kaakstand en tandstand draagt hier in grote mate toe bij. Bovendien is de orthodontie de laatste jaren veel toegankelijker geworden voor de meeste patiënten. Daar waar  tot voor korte tijd enkel in de grootsteden gespecialiseerde orthodontisten waren, is er op dit moment bijna in elke grote gemeente een orthodontiepraktijk.

Bij kinderen kunnen de tanden en kiezen worden verplaatst met behulp van beugels, maar ook de groei van de kaken kan in de goede richting worden gestuurd, als dit nodig is.

De laatste jaren laten ook meer en meer volwassenen zich orthodontisch behandelen. Een tandcorrectie kan bij een volwassen patiënt in grote lijnen op dezelfde manier gebeuren als bij groeiende kinderen of adolescenten. Er zijn wel andere spelregels. Eén ervan is dat bij een volwassene de kaaksbeenderen niet meer groeien, en dus ook niet meer met beugels kunnen beïnvloed worden. Als dit wél nodig is,bijvoorbeeld omdat de kaakafwijking te groot is om enkel met beugels te corrigeren,dan zal vaak de hulp van de kaakchirurg moeten worden ingeroepen.