Aanvragen & Afspraken

Afspraken

ALVORENS U EEN AFSPRAAK KAN MAKEN IN DE ONLINE AGENDA VRAGEN WE U ZICH EERST TE REGISTREREN.

Voorlopig is het enkel mogelijk om op deze manier een afspraak te maken voor een eerste intake-gesprek .Indien U wenst kan U ook telefonisch een afspraak maken tijdens onze openingsuren.

Voor een dringend eerste consult (trauma, verwijzing door de kaakchirurg, aanvraag orthodontie voor 15 jaar) adviseren we ook om ons telefonisch te contacteren.

Patiënten die reeds in behandeling zijn en een afspraak wensen voor controle of urgentie dienen dit steeds telefonisch te doen ,op dinsdag ,woensdag of donderdag van 9.00 tot 18.00 uur (in de verlofperiodes tot 17.00 uur).

Aanvragen

Orthodontische behandelingen worden gedeeltelijk door het ziekenfonds terugbetaald, maar om van deze terugbetaling te kunnen genieten moet  een “kennisgeving” worden ingediend; dit document (bijlage 60) wordt door uw orthodontist opgesteld. Vroeger diende dit vooraf te gebeuren maar nu kan dit zelfs nog bij de plaatsing van de beugel, op voorwaarde dat dit document voor de vijftiende verjaardag  bij het ziekenfonds toekomt. Zoniet  is er geen tegemoetkoming meer mogelijk. Zelfs indien de behandeling pas later wordt gestart, dan nog moet de aanvraag tijdig gebeuren.

Voor vroegtijdige orthodontische behandelingen is er sinds 2007 een aparte tussenkomst voorzien. Een vroegtijdige behandeling moet voor de leeftijd van 9 jaar worden uitgevoerd, om van deze tegemoetkoming te kunnen genieten. Hiervoor is er géén aanvraag nodig, maar moet er wél een meldingsformulier worden opgesteld, bij de start van de behandeling. Dit formulier (bijlage 60 bis) wordt eveneens door de orthodontist opgesteld, en moet aan het ziekenfonds worden bezorgd.

Voor sommige behandelingen is een terugbetaling voorzien die geen deel uitmaakt van de orthodontische behandelingen. Dit is o.a. zo voor een snelle expansie. De apparatuur voor deze behandeling wordt volledig terugbetaald ,na het indienen van een aanvraag bijlage 59, eveneens in te vullen door uw orthodontist. De terugbetaling van deze prestatie kan even op zich laten wachten, omdat de goedkeuring hiervan niet door uw ziekenfonds gebeurt, maar wél door het RIZIV.