De Behandeling

De Behandeling

Linguale Behandeling

De laatste jaren zijn er meer en meer orthodontisten die linguale behandelingen aanbieden. Hierbij worden de blokjes aan de tong- of verhemeltekant van de tanden geplaatst.

Deze techniek is niet nieuw .Ze werd in de 70-er jaren ontwikkeld door de Amerikaanse orthodontist Craven Kurz uit Beverly Hills.

Het laaste decenium heeft de apparatuur echter een zeer belangrijke technische evolutie doorgemaakt .

Het blijft nog altijd een moeilijke techniek ,die aardig wat ervaring en routine vergt, maar in principe kunnen dezelfde behandelingsresultaten worden gerealiseerd als met de gewone, labiale blokjes.

Johan Aerts volgde na zijn opleiding tot specialist  orthodontie  nog een bijkomende tweejarige  training en behaalde  het Getuigschrift “Expertise in de Linguale Orthodontie ”  aan de vrije universiteit Brussel. Hier was hij van 2002 tot 2014 stagemeester, waarvan de laatste vijf jaar nog enkel instructor linguale technieken. In de praktijk in Genk wordt linguale apparatuur  gebruikt sinds 1999.

Er worden 2 technieken gebruikt.

Er zijn de zelfligerende “customized Brackets ” van Harmony, of E-lock, die volledig digitaal en individueel ,tand per tand worden gemaakt .Hiermee zijn zelfs complexe orthodontische behandelingen mogelijk.

Daarnaast Gebruikt Orthodontist Aerts ook de 2D- apparatuur van Forestadent. Deze brackets zijn veel eenvoudiger van design, en perfect geschikt om, op een korte tijd, eenvoudige tandbewegingen te realiseren.

Het grote voordeel van linguale apparatuur is uiteraard de onzichtbaarheid. Er zijn echter ook nadelen:

de gewenningsfase verloopt meestal wat moeizamer .De meeste patiënten ondervinden in het begin nogal wat problemen met de uitspraak. Dit gaat over het algemeen na een tiental dagen voorbij. Het probleem stelt zich veel minder bij de 2D- brackets die  dunner zijn.

Daarnaast is er de prijs. Een klassieke linguale behandeling kost al gauw 2,5 maal de prijs van een behandeling met gewone blokjes. Deze meerkost wordt vooral veroorzaakt door  de veel hogere kostprijs van de apparatuur zelf.