Tarieven

Tarieven

Orthodontiepraktijk Aerts is niet geconventioneerd.Dit betekent dat we in principe vrij onze erelonen  bepalen. Dit is trouwens het geval voor omzeggens alle orthodontisten.

Het betekent echter niet dat er willekeurige tarieven worden gehanteerd. Bij het begin van een orthodontische behandeling wordt een geschreven honorariumoverzicht meegegeven. Zo weet U vooraf wat de behandeling gaat kosten.

De kosten van een orthodontische behandeling worden bepaald door verschillende factoren, o.a. de gebruikte apparatuur, de behandelingsduur en ook voor een deel door de moeilijkheidsgraad van een behandeling.

Vroegtijdige orthodontische behandeling.

Voor een vroegtijdige orthodontische behandeling wordt een forfaitair bedrag van 504,-Euro aangerekend. Hiervan krijgt U 349,32,-Euro vergoed door uw mutualiteit. De terugbetaling gebeurt in 2 schijven.

Een orthodontische behandeling na de leeftijd van 9 jaar wordt door de mutualiteit enkel terugbetaald als er een aanvraag gebeurde voor de leeftijd van 15 jaar. Deze aanvraag wordt door ons opgesteld.

Een deel van de behandeling wordt terugbetaald door de ziekteverzekering, en is voor alle patiënten gelijk.

Meestal  betaalt het ziekenfonds nog een bijkomende tegemoetkoming. Deze verschilt van mutualiteit tot mutualiteit, en varieert tussen 370,- en 800,- Euro.

Patiënten met een welbepaalde gebitsafwijking kunnen daarenboven nog genieten van een verhoogde tussenkomst. Het betreft hier patiënten met een aangeboren gelaatsafwijking, zoals o.a. een verhemeltespleet, of aangeboren afwezigheid van meerdere tanden.

Sinds enkele jaren zijn er ook een aantal privé-verzekeringen die de kosten voor een orthodontische behandeling terugbetalen. Ook de meeste ziekenfondsen bieden deze verzekeringen aan. U moet uiteraard zelf zo’n bijkomende verzekering afsluiten om ervan te kunnen genieten.

Voor de juiste tussenkomst voor  een orthodontische behandeling kan U zich best informeren bij uw ziekenfonds of verzekeraar.

 

Orthodontische behandeling met uitsluitend uitneembare apparatuur.

In zeldzame gevallen kan een orthodontische behandeling gebeuren met uitsluitend een uitneembare beugel. De kosten hangen af van het soort apparaat en de duur van de behandeling. Een uitneembare beugel kost tussen 305,-  en 432,- Euro. De maandcontroles kosten 33,5- Euro. Hiervan wordt een deel door uw ziekenfonds terugbetaald.

 

Orthodontische behandelingen met vaste apparatuur.

Voor een behandeling  met vaste apparatuur (blokjes) wordt een forfaitair bedrag aangerekend. Een gemiddelde behandeling duurt ongeveer   2  jaar en kost 2871-Euro. Hierin is de contentie-apparatuur al inbegrepen.Dit ereloon wordt in 3 tot 4 schijven betaald.  Uiteraard wordt hiervan  een deel door uw ziekenfonds of verzekering terugbetaald. De vooronderzoeken en radiografieën zijn niet inbegrepen.Bijkomende apparatuur zoals activators, schroefjes of veren worden bijkomend afgerekend.Hiervoor wordt geen ereloon gevraagd, enkel de kostprijs van het materiaal.

Voor zeer korte en eenvoudige behandelingen wordt een individueel tarief afgesproken. Dit gebeurt op basis van de gebruikte apparatuur en het aantal controles. Het betreft in de regel altijd een schatting.

 

Orthodontische behandelingen met linguale apparatuur.

Linguale apparatuur (blokjes aan de binnenkant van de tanden ) is vrij duur. Deze extrakosten worden verrekend bij het begin van de behandeling.

Het totale ereloon voor een behandeling met linguale apparatuur (HARMONY of E-LOCK) in de bovenkaak, en gewone ( cosmetische)blokjes in de onderkaak bedraagt 4870,-Euro.

Een behandeling met linguale blokjes boven en onder kost  6336,- Euro.

Er bestaat ook eenvoudige linguale apparatuur, waarmee echter enkel  eenvoudige en beperkte tandcorrecties kunnen worden uitgevoerd.We gebruiken deze techniek als alternatief voor behandelingen met aligners (Invisalign, Clear Caps etc) ,waarmee de behandelingen meestal trager vorderen en de behandelingsresultaten vaak minder voorspelbaar zijn.  Hiervoor worden de kosten individueel bepaald in functie van de behoeftes van de patiënt. De behandelingskosten voor een eenvoudige behandeling zijn ongeveer dezelfde als voor een behandeling met gewone zichtbare blokjes, met een supplement van 640,-Euro per tandenboog.