Vroegtijdige Behandeling

Vroegtijdige Behandeling

Waarom een vroegtijdige orthodontische behandeling?

Wanneer een kortstondige orthodontische behandeling in het melk- of wisselgebit wordt opgestart, spreken we van een vroegtijdige behandeling. Dergelijke interceptieve behandelingen hebben tot doel de definitieve tanden in een gunstigere omgeving te laten doorbreken.

Vroegtijdige behandelingen zijn zinvol, maar enkel in een aantal specifieke gevallen:

Enkele afwijkingen die voor vroegtijdige behandeling in aanmerking kunnen komen.

  • Anterieure Kruisbeet: Een of meerdere bovensnijtanden bevinden zich achter de ondersnijtanden als je bijt. Hierdoor wordt een evenwichtige ontwikkeling van boven- en onder-kaak bemoeilijkt. Dat kan gecorrigeerd worden door een eenvoudige orthodontische apparatuur.
  • Posterieure Kruisbeet: Bij een normale beet zullen de tanden van de bovenste tandboog over de kiezen in de ondertandboog passen. Soms is de boventandboog niet breed genoeg, waardoor de kiezen en/of snijtanden aan één zijde of aan beide zijden niet goed passen op de kiezen in de ondertandboog. Een te smalle boventandboog kan tot problemen met de wisseling van tanden  leiden. De tandboog kan breder gemaakt worden met orthodontische apparatuur.
  • Dwangbeet: De tanden kunnen zo’n positie in de mond hebben dat ze storen als je bijt. Dan kan je onderkaak naar voor of opzij schuiven om de tanden op elkaar geplaatst te krijgen. Dat leidt tot een extra belasting van het kaakgewricht en extra slijtage. Orthodontische apparatuur kan de tanden beter in een rij brengen.
  • Vroegtijdig verlies van een melkelement: Als je te vroeg een melktand verliest, kunnen de andere tanden naar elkaar beginnen schuiven. Daardoor heeft de tand die later moet doorbreken te weinig ruimte. Daarom wordt soms een ruimtehouder geplaatst.
  • Ruimtegebrek: Soms heeft een tand te weinig plaats, waardoor hij als het ware in de kaak gevangen blijft zitten. Door vroegtijdig extra ruimte te maken, krijgt zo’n tand de gelegenheid om te groeien.
  • Grote Overbeet: Als de bovenste snijtanden te ver naar voor staan ten opzichte van de onderste tanden, kunnen tanden breken. Het is dus aan te raden om al op jonge leeftijd de afstand te verkleinen.

In omzeggens alle andere gevallen zijn vroegtijdige behandelingen zinloos, en vaak zelfs schadelijk, omdat ze veel langer duren, en niet leiden tot betere of stabielere resultaten.